Inschrijven

Inschrijving vindt plaats na een persoonlijk gesprek met de schooldirectie. U kunt dan een kijkje nemen in de school, u wordt geïnformeerd over het karakter van de school en u kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen. Uw kind start (na een korte wenperiode) de dag na zijn vierde verjaardag en is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag.

Na inschrijving volgt er altijd een welkomstgesprek met de intern begeleider. In dit gesprek worden de zorg en ondersteuningsbehoeften tussen school en ouders afgestemd. Er worden dan ook afspraken gemaakt over het contact tussen school en thuis.

Het contactformulier t.b.v. inschrijving kunt u hier vinden.
 

Passend onderwijs

Vanwege de wet passend onderwijs is elke SOPOGO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind. Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SOPOGO-school een goed aanbod. Het is voor ons als school fijn als u uw kind voortijdig inschrijft. Op deze wijze kunnen we goed inschatten hoe groot de kleutergroepen worden en zorgen voor voldoende leerkrachten. Tevens kunnen we er samen met u zorg voor dragen dat uw kind goed begeleid wordt in de periode naar de eerste schooldag.