BSO (Buiten Schoolse Opvang)

Sinds de wettelijke invoering is in nauw overleg met ouders en GMR het volgende vastgesteld voor voor- en naschoolse opvang:  
Zowel tijdens het tot stand komen als bij de afsluiting van het proces zijn alle ouders conform de wettelijke vereisten geraadpleegd via o.a. nieuwsbrieven, website, voorlichtingsavond en kan men desgewenst op school nadere informatie en inschrijfformulieren verkrijgen. Met nadruk zij gesteld dat het schoolbestuur hiermee aan haar inspanningsverplichting ruimschoots meent te hebben voldaan.
Eenmaal per jaar evalueert zij met betrokken stichting voor de kinderopvang, waarbij o.a. verwacht wordt dat minimaal 80% van de gebruikmakers tevreden is over de wijze waarop de BSO aangeboden wordt door die stichting.

Voor onze school wordt de opvang gerealiseerd door:
 
1       Kibeo
          Website:www.kibeo.nl
          Email: info@kibeo.nl
          Tel.:  0113 – 760 250
 
2       Stichting Kinderopvang Het Speelhuus
         Website: www.hetspeelhuus.nl
         Email: info@hetspeelhuus.nl
         Tel. 0187-481280
 
3       Kinderopvang Het Kinderpaleis
         Website: www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl
         Email: info@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl
         Tel. : 0187-477016