Groepsbezetting 2017-2018:

Directeur Paul van den Berg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Tevens is hij belast met de dagelijkse leiding van de school.  
Naast de directietaken op o.b.s. de Molenvliet geeft hij ook leiding aan o.b.s. d’n tuun in Middelharnis.
 
Arjan Lambert is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg en de zorgstructuur binnen de school.
Hij is aanwezig  op dinsdag, donderdag en om de week op woensdag. 

Onze school maakt ook dit schooljaar gebruik van de diensten van Heidi de Paus (juf Heidi). Zij is onderwijsassistent en ondersteunt onze leerkrachten en begeleidt de leerlingen die een zorgarrangement hebben toegewezen gekregen van het samenwerkingsverband. Dat laatste gaat in zorgvuldig overleg met de intern begeleider, de ambulant begeleider en groepsleerkracht.