Groepsbezetting 2020-2021:
Hieronder ziet u de leerkrachten ingedeeld in de groepen voor het huidige schooljaar.  De eerste helft van het schooljaar is juf Yoni met zwangerschapsverlof. De bovenbouw heeft het eerste half jaar les van meester Ingmar.In het tweede half jaar zal juf Yoni op maandag en dinsdag lesgeven aan de bovenbouw. Juf Conny  is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg en de zorgstructuur binnen de school en op woensdag en donderdag werkt zij in groep 3/4/5.  
 
  maandag-morgen maandag- middag dinsdag-morgen dinsdag-mddag woensdag - ochtend donderdag- ochtend donderdag- midddag vrijdag- ochtend vrijdag- middag
groep 1/2 Sophia Sophia Sophia Sophia Sandra Sandra Sandra Sandra  
groep 3/4/5 Andrea Andrea Andrea Andrea Conny Conny Conny Andrea Sandra
groep 6/7/8 Yoni Yoni Yoni Yoni Ingmar Ingmar IIngmar Ingmar Ingmar


Directeur Sabina Smaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Deze taak heeft zij ook op De Regenboog en De Inktvis. Derhalve is zij niet op vaste dagen op school. Juf Andrea is locatie coördinator. 
Onze school maakt ook dit schooljaar gebruik van de diensten van Lin (juf Lin). Zij is onderwijsassistent en ondersteunt onze leerkrachten en begeleidt de leerlingen die een zorgarrangement hebben toegewezen gekregen van het samenwerkingsverband. Dat laatste gaat in zorgvuldig overleg met de intern begeleider, de ambulant begeleider en groepsleerkracht.