Groepsbezetting 2017-2018:

Directeur Sabina Smaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Tevens is zij belast met de dagelijkse leiding van de school.  Zij is aanwezig op maandag, dinsdag om de week en woensdag.

Conny van Es is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg en de zorgstructuur binnen de school.
Zij  is aanwezig  op maandag of vrijdag. 

Onze school maakt ook dit schooljaar gebruik van de diensten van Heidi de Paus (juf Heidi). Zij is onderwijsassistent en ondersteunt onze leerkrachten en begeleidt de leerlingen die een zorgarrangement hebben toegewezen gekregen van het samenwerkingsverband. Dat laatste gaat in zorgvuldig overleg met de intern begeleider, de ambulant begeleider en groepsleerkracht.