Groepsbezetting 2018-2019:
Hieronder ziet u de leerkrachten ingedeeld in de groepen voor komend schooljaar. Juf Andrea gaat met zwangerschapsverlof in de zomervakantie. Haar taken zullen tijdelijk worden overgenomen door juf Monique Stokman, momenteel ook al werkzaam bij onze stichting. Zij zal zich in een komende nieuwsbrief verder voorstellen.

Naar verwachting komt juf Andrea na de kerstvakantie weer terug op de Molenvliet. Juf Sabina gaat ook haar lesgevende taken op de Molenvliet vervullen in groep 3,4,5, eerst samen met juf Monique en later met juf Andrea. Juf Conny  is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg en de zorgstructuur binnen de school.
Zij  is aanwezig  op maandag of vrijdag. Directeur Sabina Smaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Tevens is zij belast met de dagelijkse leiding van de school.  Zij is aanwezig op maandag, dinsdag om de week en woensdag.

Onze school maakt ook dit schooljaar gebruik van de diensten van Heidi de Paus (juf Heidi). Zij is onderwijsassistent en ondersteunt onze leerkrachten en begeleidt de leerlingen die een zorgarrangement hebben toegewezen gekregen van het samenwerkingsverband. Dat laatste gaat in zorgvuldig overleg met de intern begeleider, de ambulant begeleider en groepsleerkracht.