Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Tineke Knape en ik ben de Schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren).  Ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter. Ik werk inmiddels al 19 jaar met veel plezier als Maatschappelijk werker en Schoolmaatschappelijk werker. Samen met de school en u als ouders samenwerken, met als doel een fijn en veilig leer en leefklimaat voor ‘onze’ kinderen te creëren. Dat is mijn visie. 
In de nieuwsbrief staat wanneer ik op De Molenvliet aanwezig ben. Dit kunt u natuurlijk altijd navragen bij de intern begeleider. Uiteraard kunt u mij ook mailen of bellen.
 
Kwadraad (school) maatschappelijk werk
 
Kwadraad speelt in op de uitdagingen die mensen tegenkomen in hun leven.
De maatschappelijk werkers van Kwadraad staan midden in de samenleving. We ondersteunen mensen bij het vinden van antwoorden op hun vragen.
We gaan uit van de mogelijkheden die je zelf hebt, met de mensen uit je omgeving die je daarbij kunnen ondersteunen. We hebben daarvoor een breed en veelzijdig dienstverleningsaanbod. We sluiten aan bij jouw leefwereld, uitgangspunt bij al ons werk is om mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken.
 
Heb je vragen over opvoeding of je gezin?
 
Opvoeden is niet altijd even makkelijk en alle ouders hebben wel eens vragen of problemen met betrekking tot het opgroeien van de kinderen.
Hoe ga je ermee om als er moeilijkheden in de thuissituatie of op school zijn? Wat als jouw kind een moeilijke gebeurtenis heeft meegemaakt of als er bijvoorbeeld sprake is van echtscheiding of overlijden? Wat als jouw kind snel angstig, boos of verdrietig is? 
 
Het schoolmaatschappelijk werk van Kwadraad biedt informatie, advies en begeleiding aan ouders en leerlingen, zodat je het antwoord krijgt op jouw vraag.
 
Vriendelijke groet,
Tineke Knape
06- 40 63 67 36
t.knape@kwadraad.nl